مهران مدیری است، سر لارنس اولیویه که نیست

SIx Weeks of Iranian Art - شش هفته با هنر ایران«

قباد شیوا» طراح پوستر و گرافیست پیش کسوت، از همان اول آب پاکی را روی دست ما و «مدیری» می ریزد و می گوید:«از یک کار طنز و کمیک، آن هم ساخته شخصیت کمدینی مثل آقای مدیری که نمی توان انتظار یک پوستر مفهومی و سطح بالا با رعایت عناصر رنگ و کمپوزیسیون و غیره را داشت».

«شیوا» از پوسترها و بیلبوردهای فیلم های اخیر، به ویژه فیلم های طنز و کمدی، دل پری دارد:«متاسفانه اکثر پوسترها و بیلبوردها در کشور ما، امروزه به این صورت درآمده که عکس چند تا دختر جوان زیبا با چشم های رنگی را به عنوان پوستر به مردم تحمیل می کنند».

او به شدت به پوستر «قهوه تلخ» حمله می کند و می گوید:«ما طراحی چندانی نمی بینیم و انتظاری هم نداریم، به هر حال، این «مهران مدیری» است و «سر لارنس اولیویه» نیست که پوستر کارش را بدهد «میلتون گلیزر» طراحی کند».

این گرافیست، در انتقاد از «نان به هم قرض دادن» های همکاران خود می گوید:«ما گرافیست ها دور بسته ای برای خودمان داریم و اصولا طبق خوشایند همکاران خود، طراحی می کنیم و بعد هم از کار یکدیگر تعریف می کنیم، در حالی که پوستر خوب، آن است که مردم بگویند خوب است».

او در توضیح دلیل بی اعتنایی مردم به طراحی های سخیف اخیر می گوید:«مردم بیچاره هم گناهی ندارند. با این اوضاع اجتماعی و اقتصادی، دیگر کسی حوصله این را ندارد که بیاید پوستر یک سریال را نقد کنند. بنابراین هر کس هر کاری دلش بخواهد می کند و مردم هم چاره ای جز پذیرش آن ندارند».

جمعه ، ۲ مهر ۱۳۸۹

This entry was posted on Thursday, May 3rd, 2012 at 6:03 am and is filed under Farsi, Graphic Design. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed or trackback from your own site. Both comments and pings are currently closed.