اسامی راه یافتگان به نمایشگاه گروهی

در بخش هنرهای تجسمی تا کنون اسامی زیر به نمایشگاه راه یافته اند :

۱. مهسا کریمی زاده – مجسمه
۲. علی سلطانی – نقاشی
۳. خسرو برهمندی – نقاشی
۴ . امیر علی زاده – گرافیک
۵. سودابه ذوالفقاری – نقاشی
۶. علیرضا بحرانی – نقاشی
۷. الهام فاطمی – نقاشی
۸. نسیم تقی پور – نقاشی
۹. پویان شادپور – عکس
۱۰. مهدی فضل الهی – عکس

This entry was posted on Saturday, August 25th, 2012 at 8:04 pm and is filed under Farsi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed or trackback from your own site. Both comments and pings are currently closed.