ایرنا: اسامی برگزیدگان جشنواره ˈشش هفته با هنر ایرانˈ برای شرکت در بخش نمایشگاه گروهی ˈپرواز رنگ‌هاˈ در گالری کویین تورنتوی کانادا، اعلام شد.

کد خبر:80297755 (2818633)|تاریخ خبر:08/06/1391|ساعت:8:44
 

برگزیدگان جشنواره ˈشش هفته با هنر ایرانˈ معرفی شدند

تهران- اسامی برگزیدگان جشنواره ˈشش هفته با هنر ایرانˈ برای شرکت در بخش نمایشگاه گروهی ˈپرواز رنگ‌هاˈ در گالری کویین تورنتوی کانادا، اعلام شد.

به گزارش ایرنا از جشنواره ˈشش هفته با هنر ایرانˈ، کمیته داوری این جشنواره متشکل از: ˈمحمود معراجیˈ (نقاش)، ˈعلی کامرانˈ (گرافیست)، ˈمارسل جروˈ (عکاس)، ˈلوون هفتوانˈ (کارگردان تئاتر) و ˈحمید جبلیˈ (عکاس) پس از بررسی یکهزار و 260 اثر رسیده از 263 هنرمند شرکت کننده، آثار 40 نفر را برای شرکت در نمایشگاه گروهی ˈپرواز رنگ‌هاˈ در بخش چهارم جشنواره ˈشش هفته با هنر ایرانˈ انتخاب کردند.

ˈعلی سلطانیˈ، ˈخسرو برهمندیˈ، ˈامیر علیزادهˈ، ˈسودابه ذوالفقاریˈ ، ˈعلیرضا بحرانیˈ، ˈالهام فاطمیˈ، ˈنسیم تقی پورˈ، ˈداوود منطقˈ، ˈآرمان بابایی صداقتˈ،

ˈپریسا شادˈ، ˈبهمن نخجوانˈ، ˈشیوا صادق اسدیˈ، ˈشیما فریدنیˈ، ˈفخرالملوک فیاضˈ ، ˈمینا حمیدیˈ، ˈلیلا رضوانیˈ، ˈالهه موسوی فرجادˈ و ˈفرشید شفیعیˈ از جمله برگزیدگان بخش نقاشی این جشنواره هستند.

ˈمهسا کریمی زادهˈ، ˈمحبوبه حسینی موسیˈ و ˈگلناز مقدمˈ نیز در رشته مجسمه و ˈپویان شادپورˈ، ˈمهدی فضل الهیˈ، ˈمصطفی بذریˈ، ˈامیر هنرمندˈ، ˈحمید رضا بازرگانیˈ، ˈعباس حاجی‌محمدیˈ، ˈهادی دهقانپورˈ، ˈغزاله غضنفریˈ، ˈمهدی مصباحیˈ، ˈامین شفیعیˈ ، ˈمرتضی تیموریˈ، ˈآی تای شکیبافرˈ، ˈعلی سعادتمندˈ، ˈامیر محمودیانˈ، ˈعماد انوشیروانیˈ، ˈعرفان غیاثیˈ، ˈفرید ثانیˈ و ˈفرزانه لاریمیانˈ در بخش عکس برگزیده شده‌اند.

در طول برپایی نمایشگاه گروه داوری به همراه ˈماهرخ آهنخواهˈ به عنوان مدیرهنری، ˈجولی اوکاسˈ به عنوان منتقد هنری و ˈپویان طباطباییˈ به عنوان عکاس و دبیر جشنواره برگزیدگان نمایشگاه را انتخاب خواهند کرد.

همچنین در بخش فیلم های کوتاه، علاوه بر آثار منتخب 5 دوره ˈجشن تصویر سالˈ، آثاری از فیلمسازان ایرانی ارسال شده است که داوران این بخش تا 10 روز دیگر اسامی نهایی راه یافتگان را اعلام می کنند.

فراهنگ*6065*1588


This entry was posted on Wednesday, August 29th, 2012 at 9:58 am and is filed under Exposure, Farsi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed or trackback from your own site. Both comments and pings are currently closed.